Kto ma obowiązek wymiany kasy fiskalnej na nową online?

Według Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, do obowiązku prowadzenia ewidencji za pośrednictwem kas online podatnicy są zobowiązani w następujących terminach.

 

Od kiedy kasy fiskalne online – I etap

Od stycznia 2020 kasy fiskalne online są zobowiązani posiadać przedsiębiorcy:

 • świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.

Kasy fiskalne online – II etap

W kolejnym etapie, który planowano uruchomić 1 lipca 2020 roku znaleźli się m.in. przedsiębiorcy działający w branżach hotelarskiej i gastronomicznej. Obowiązek ten jednak odroczono do 1 stycznia 2021.

Obowiązek rejestracji na kasach fiskalnych online w tym etapie dotyczy:

 • świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo,
 • usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
 • dla sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Kasy fiskalne online – III etap

Z kolei trzeci etap wdrożenia nowego obowiązku przesunięto z 1 stycznia 2021 na 1 lipca 2021. I będzie on dotyczył świadczenia usług:

 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
 • budowlanych,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawniczych,
 • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Kasy fiskalne online – IV etap

Od 1 stycznia 2023 roku wejdzie w życie obowiązek wymiany dotychczasowych kas rejestrujących na kasę fiskalną online dla podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Aktualne rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii dostępne pod linkiem.

Podatnicy, którzy są zobowiązani do wymiany kas, mogą skorzystać z ulgi w wysokości 90% ceny jej zakupu netto, ale nie więcej niż 700 zł i z zastrzeżeniem, że zakup nastąpił przed upływem 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji.

Podatnicy VAT uprawnieni do skorzystania mogą kwotę ulgi:

 • odliczyć od podatku należnego w deklaracji VAT za bieżący okres, jeśli wartość ulgi nie przekracza podatku,
 • odliczyć od podatku należnego za okresy następne, jeśli wartość ulgi będzie wyższa od wartości podatku,
 • jeśli kwota ulgi będzie wyższa niż kwota podatku VAT, to mogą otrzymać zwrot różnicy na rachunek bankowy.

 

Kasa fiskalna kiedy obowiązkowa

Kasa fiskalna jest koniecznością dla tych podatników, którzy prowadzą sprzedaż towarów bądź usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeśli uzyskane w poprzednim lub bieżącym roku podatkowym obroty przekroczyły 20000 zł.

Call Now Button