Kto ma obowiązek wymiany kasy fiskalnej na nową online?

Już od 1 stycznia 2020 roku firmy działające w branży paliwowej (sprzedaż paliw) oraz świadczące usługi naprawy pojazdów i wulkanizacji będą miały obowiązek stosowania kas online.

 

Kasy fiskalne online – harmonogram

Zgodnie z projektem ustawy kasy fiskalne online będą wdrażane następująco:

 1. z dniem 1 stycznia 2020 r. mechanicy oraz stacje benzynowe, czyli podatnicy:
  a) świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  b) dokonujący sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;
 2. z dniem 1 lipca 2020 r. placówki gastronomiczne, hotele i pensjonaty a także sprzedawcy koksu, czyli podatnicy:
  a) świadczący usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  b) zajmujący się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;
 3. z dniem 1 stycznia 2021 r. podatnicy świadczący usługi:
  a) fryzjerskie,
  b) kosmetyczne i kosmetologiczne,
  c) budowlane,
  d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  e) prawnicze,
  f) związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.