NIP nabywcy na paragonie a faktura do paragonu

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2020 roku przepisy dotyczące wystawiania faktur do paragonów ulegają zmianie.

W momencie dokonania sprzedaży, musimy od razu się dowiedzieć czy nabywcą jest firma czy też osobą prywatną.

Takie działanie ma na celu zapobieganie wystawianiu tak zwanych pustych faktur, a tym samym uszczelnienie polskiego systemu podatkowego. NIP nabywcy na paragonie spowoduje, że paragony, które nie będą zawierać wymaganych w tym przypadku danych takich jak numeru NIP, staną się bezużyteczne. Podatnik który chce otrzymać fakturę za zakupy, będzie mógł to zrobić. Nowe przepisy wymuszają wyłącznie pewną konsekwencję podatnika. To znaczy w przypadku, jeżeli dokonuje on zakupu na firmę, a nie jako osoba prywatna – konsument, to powinien o tym fakcie poinformować sprzedawcę w momencie dokonywania zakupu.  Sprzedawca nie ma prawa wystawienia faktury do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy.

Nowe regulacje w zakresie wystawiania faktur do paragonów przewiduje art. 1 pkt 21 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520). Zmiany te wchodzą w życie od 1 stycznia 2020 r.

Rodzaje kar za wadliwe wystawianie faktur do paragonów i posługiwanie się nimi

W momencie gdy nabywca posłuży się fakturą wystawioną do paragonu, który nie zawierał jego NIP-u, również zostanie ukarany sankcją 100%.

Kary dla sprzedawcy za wystawienie faktury z NIP nabywcy do paragonu bez NIP Kary dla kupującego za zaewidencjonowanie faktury z jego NIP wystawionej do paragonu bez NIP
Organ podatkowy ustali sprzedawcy lub nabywcy dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie będzie się ustalało.

Sprzedawca lub nabywca mogą podlegać karze grzywny:

do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od roku bądź obu tym karom łącznie;

do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności bądź obu tym karom łącznie, gdy kwota podatku wynikająca z faktury albo suma kwot podatku wynikających z faktur jest małej wartości,

za wykroczenie w przypadku czynu mniejszej wagi.

 

 

Najczęściej zadawane pytania:

Pyt. 1. Czy jeżeli jako osoba fizyczna dostanę fakturę bez NIP, będę mógł uzupełnić go za pomocą noty korygującej od 2020 r.?

Nie, jeśli sprzedaż była zaewidencjonowana na kasie rejestrującej i paragon nie zawierał Pana NIP. Gdy sprzedaż nie była ewidencjonowana na kasie, nadal będzie można wystawić notę korygującą lub wystąpić do sprzedawcy o fakturę korygującą, aby poprawić ten błąd

Pyt. 2. Czy nowe przepisy oznaczają, że przy sprzedaży zarejestrowanej na kasie, ale bez NIP podatnika, będę mógł wystawić wyłącznie fakturę bez NIP?

Tak, w tym przypadku będzie można wystawić tylko fakturę bez NIP nabywcy, jak dla osoby prywatnej. Nie będzie ona dawała prawa do odliczenia VAT.

Pyt. 3. Czy notę korygującą otrzymaną od nabywcy, który wcześniej dostał fakturę dla niepodatnika, mam odesłać z informacją, że wiąże się ona z sankcjami?

Tak, jeśli sprzedaż była ewidencjonowana wcześniej na kasie, nie będzie można potwierdzać not korygujących, które uzupełniają faktury o NIP kupującego. Dlatego należy odesłać taką notę z informacją o zmianie przepisów i sankcjach. Brak odpowiedzi może być poczytany za domniemaną zgodę. Gdy faktura dotyczy sprzedaży niezaewidencjonowanej na kasie, zasady korekty nie uległy zmianie.

Pyt. 4. Czy w 2020 r. będę mógł wystawiać faktury z NIP do sprzedaży zaewidencjonowanej na starych zasadach w 2019 r.

Tak. Nowe zasady dotyczą sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej od 1 stycznia 2020 r.

Pyt. 5. Posiadam kasy starego typu, która nie pozwalają na wpisywanie NIP nabywcy. Jak powinienem ewidencjonować sprzedaż w 2020 r.? Czy muszę wymienić kasy?

Nie ma potrzeby wymiany od 2020 r. kas na urządzenia nowego typu, chyba że prowadzi Pan stację benzynową lub świadczy usługi naprawy pojazdów oraz wymiany opon i kół. Wtedy musi Pan zakupić kasy fiskalne online.

Od 2020 r. nie będzie Pan mógł wystawiać na rzecz podatników faktur, gdy sprzedaż zostanie udokumentowana również paragonem. Będzie Pan mógł wystawiać tylko faktury dla podatników. Aby nie było nieporozumień z kupującymi, warto będzie taką informację zamieścić w widocznym miejscu.

Źródło pytań : ksiegowosc.infor.pl/
Call Now Button